Svenskarna lånar allt mer

1:47 min

I februari lånade hushållen 14 miljarder kronor mer än vad de gjorde i januari,och jämför man ett år tillbaka så är ökningen 236 miljarder kronor.

Och det innebär att ökningstakten i hushållens lånande är 7,2 procent. Det är samma takt som i januari men lite lägre än för ett år sedan, visar nya siffror idag från Statistiska centralbyrån.

Den absolut största delen av det som svenskarna lånar i banker och andra så kallade monetära finansinstitut går förstås till köp av bostäder.

Och när det gäller bostadslånen så ökar de i något högre takt än den totala utlåningen där man också räknar in sådant som lån till bilköp och annan konsumtion.

Förklaringen är ju stigande bostadspriser som drivs av bostadsbrist och låga räntor.

Och det är ju många, både ekonomer och politiker, som är oroliga för hushållens allt högre skuldsättning och vad det kan få för konsekvenser för svensk ekonomi om det skulle bli någon form av störning i världsekonomin eller om räntorna börjar stiga.

För att stävja hushållens lånevilja så har Finansinspektionen infört bland annat bolånetak och amorteringskrav och funderar på ytterligare åtgärder.

Det höjs också krav på politikerna att trappa ner ränteavdragen.

Tittar man tillbaka några år så har faktiskt ökningstakten i hushållens lånande minskat ganska rejält.

2006 var den omkring 13 procent mot dagens dryga sju.

Sedan dess har trenden varit sjunkande även om det varit lite upp och ner under resans gång. Förra året till exempel kan man på kurvan se en svag nedgång som sammanfaller i tid med att amorteringskravet infördes.