Test utvecklas för tidig upptäckt av cancer i bukspottkörteln

1:45 min

Ett enkelt test skulle kunna avslöja om en person håller på att utveckla cancer i bukspottkörteln. Testet tas fram av ett företag som bildats av forskare i Lund.

Testet består av ett litet chip som aktiveras med en blodsdroppe, och provas nu i riskgrupper.

– Det här chippet gör det möjligt att hitta just det mönster av proteiner som förändras när man har en viss sjukdom, i det här fallet pankreascancer, säger Mats Grahn som är vd för diagnostikbolaget Immunovia.

Cancer i bukspottkörteln, eller pankreascancer, är en fruktad cancerform som drabbar 1300 varje år i Sverige.

Samtidigt som dödligheten minskat betydligt i exempelvis bröstcancer är den fortfarande mycket hög för pankreascancer. En orsak är att sjukdomen oftast upptäcks för sent för att behandling ska vara möjlig.

Men efter sju-åtta års arbete med att tolka proteinmönster i blodet provas nu ett test där bukspottkörtelcancer kan upptäckas på ett tidigt stadium.

Enligt den ledande forskaren bakom testet, Carl Borrebaeck, skulle andelen pankreaspatienter som kan opereras och överleva drastiskt kunna öka.

– Det finns grupper som löper starkt förhöjd risk. Kan vi upptäcka dem tidigare skulle vi kunna öka femårsöverlevnaden tio gånger, säger han.

Hur säker är en diagnos baserad på en droppe blod?

– Vi ligger långt över 90 procent och sedan får den här studien visa hur bra vi är, säger Carl Borrebaeck.

Tanken är att personer som löper högre risk än andra att få pankreascancer, exempelvis patienter som nyss utvecklat åldersdiabetes, ska testas med jämna mellanrum.

Studien startades i december 2016 och ska pågå i tre år. 1000 patienter ska testas två gånger per år. Lundabolaget samarbetar med flera sjukhus i USA och Europa.