Stort intresse för gröna investeringar

1:56 min

Nu kommer resultaten från de första gröna investeringarna, som svenska kommuner har gjort med hjälp av så kallade gröna obligationer.

I Göteborg, som blev den första staden i världen att ge ut gröna obligationer 2013, har resultatet blivit över förväntan.

– Vi gjorde den första obligationen på 500 miljoner och när vi öppnade för investerare att lägga bud hade vi 1,25 miljarder på 20 minuter. Så intresset var helt enormt från finansmarknaden, säger Magnus Borelius, finanschef på Göteborgs kommun.

Att ge ut gröna obligationer är ett nytt sätt för länder och kommuner att låna in stora summor pengar som ska användas till grön omställning.

Det kan handla om att finansiera projekt inom exempelvis förnybar energi, energieffektivare bostäder och fossilfria transporter. Det är pensionsfonder, försäkringsbolag och andra stora investerare som bidrar med kapital genom att köpa de gröna obligationerna.

Förra året gav Kommuninvest, som är kommunsektorns största kreditgivare, ut Sveriges hittills största gröna obligationer för totalt tio miljarder kronor.

Pengarna har hittills fördelats på 81 olika kommunala projekt som förväntas leda till att man undviker utsläpp av omkring 400 000 ton koldioxid per år, enligt Kommuninvests första sammanställning som presenteras idag.

Thomas Sterner, professor i miljöekonomi på Göteborgs universitet, tycker att man ska vara försiktig med att dra sådana slutsatser, eftersom många svenska kommuner ligger långt framme i omställningsarbetet och kanske skulle ha gjort samma investeringar även utan öronmärkta gröna pengar.

Däremot tycker han att Sverige med gröna obligationer skapar ett viktigt verktyg på den globala finansmarknaden.

– Det är ju en enorm kostnad för den stora samhällsomställning vi står inför. Och då behövs det gröna kapitalmarknader och gröna lånemarknader. Och det här är en bra början. Det måste skapas. De institutionerna finns inte idag, säger Thomas Sterner.