Återupptäckt skjutbana i Svartbäcksmåla under utredning

1:58 min

Det finns oro för att cyklister sprider blyföroreningar vid den gamla skjutbanan i Svartbäcksmåla. Men chansen är liten enligt miljöinspektören Charlotte Andersson.

En gammal skjutbana har återupptäckts i Svartbäckmåla i Nybro. Banan som inte har använts på flera år blev åter uppmärksammad när en politiker ställde en fråga om den potentiella blyspridningen i området

Charlotte Andersson är miljöinspektör i Nybro kommun och hon har arbetat med ärendet och pekar mot området där värmestugan en gång har legat, ute i aktivitetsområdet Svartbäcksmåla.

– Där rakt över ligger den, säger hon och fortsätter:

– Det var i alla fall därifrån man sköt.

Själva banan var cirka 200-300 meter lång berättar hon. Ungefär från skidbacken bort till vallen på andra sidan vattendraget. Banan finns med på gamla kartor och kunde bekräftas av olika personers minne från tiden när det begav sig.

Mountainbikes i området

Skjutbanan kom på tapeten efter att en politiker undrade om det fanns en risk för blyspridning på grund av den mountainbike-led som går vid vallen där blyskotten en gång träffade.

Men den risken är liten menar miljöinspektören Charlotte Andersson. Vallen är brant och skottomfånget var förmodligen i nederkant och cyklisterna kör längst upp.

– Jag tror inte att du känner att du är på Smålands mest förorenade område, säger Charlotte och syftar på naturen i området.

Hon är inte speciellt bekymrad över blyspridningen i nuläget.

När man har gjort något åt de stora elefanterna då kanske man kan börja titta på de här områdena och se vad de har utgjort för belastning.

– Bland alla dessa verksamheter så måste det ändå ske en prioritering om vart man ska börja. Och det håller man på med från Naturvårdsverket, Länsstyrelsen och ute i kommunerna också.

Men hur undviker vi den här typen av områden i framtiden då?

– Ett sätt är naturligtvis att tänka efter vad vi släpper ut och lägger ut. Det gör man ju i dag, man tillståndsprövar verksamheter och det ställs ju krav på producenter.

– Men däremot har vi en helt annan produktionstakt och många fler kemiska substanser att hålla reda på i dag.