Glasbrukssanering för 24 miljoner gick fel

0:53 min

24-miljonerssaneringen av marken runt Björkshults glasbruk i Högsby kommun blev inte så lyckad. Matjorden som fylldes på kan behöva bytas ut.

Björkshults glasbruk är det första glasbruk i Sverige som saneras från föroreningar.

Det är mycket pengar som lagts ned på saneringen av glasbrukstomten. Först satsade Naturvårdsverket 22 miljoner kronor. Men sen behövdes det mer pengar, så ytterligare två miljoner sköts till.

Arbetet med att få bort den giftiga jorden började i mars 2015 och slutade på hösten samma år. Det har varit besvärligt att få bort föroreningar som arsenik, kadmium, barium och bly efter över 100 års glasproduktion på området.

29 000 ton utfyllnadsmassor har schaktas bort på området och badplatsen intill, och ersatts med ny matjord – och det som är problemet nu, är den nya ytjorden på cirka 20 cm som lagts dit. Den visade sig nämligen innehålla avfall som glas- och plastbitar.

Den här veckan tas prover på olika ställen för att se hur förorenad jorden är. Enligt Högsby kommun, som ansvarar för saneringen inför Naturvårdsverket, måste matjorden måste bytas ut – igen.