Linköping

Höjda bullergränser öppnar för fler bostäder

1:41 min

Regeringens beslut att höja gränsen för den tillåtna bullernivån utanför nybyggda hus kommer göra det lättare att bygga nya bostäder i Linköping, enligt både branschfolk och politiker.

Elias Aguirre, socialdemokratiskt kommunalråd och ordförande i samhällsbyggnadsnämnden i Linköping säger att det ställs höga krav på nya bostäder i dagsläget.

– Man skulle kunna tänka sig att man kan få till 10-20 procent fler bostäder i de projekt som planeras inne i städerna, för samma kostnad, säger Elias Aguirre. 

Det handlar om bullergränsen utanför lägenheter som ska höjas från 55 decibel till 60 decibel som max. Då pratar man om den sidan av lägenheten där det låter mest, det ska också finnas en tyst sida.

För små lägenheter höjs gränsen från 60 decibel till 65 decibel och där slopas kravet på att lägenheten ska ha fönster mot en tyst sida också. Det här kommer göra det lättare att bygga små lägenheter enligt Adam Cocozza VD för Botrygg.

– Vi ser till exempel i övre Vasastan i kommande etapper där så kommer det att kunna hjälpa oss, säger Adam Cocozza.

Bostadsminister Peter Eriksson berättade för Ekot att det var med viss tveksamhet som han gick med på de nya bullerreglerna som börjar gälla från den 1 juli i år.

Boverket har gjort en utredning som säger att ändrade bullerregler inte kommer leda till så mycket fler bostäder och enligt Folkhälsomyndigheten kan buller utanför ett hus leda till ökat stresshormon som kan leda till hjärt- och kärlsjuklighet och högt blodtryck bland annat.

Men bostadsministern gav med sig efter att riksdagens majoritet velat göra förändringarna. Och Adam Cocozza menar att höjda bullernivåer inte kommer att leda till hälsorisker.

– Det här är ju buller vid fasad. Inne i lägenheterna så kommer det fortfarande vara lika tyst, säger Adam Cocozza.