BORÅS

Adam blir utan hjälp - har fel funktionsnedsättning

2:17 min

Den som har svårt att läsa kan få extra tid på högskoleprovet men det gäller inte den som har dyskalkyli, alltså svårt med siffror. Orättvist, tycker Adam som nu anmält till DO.

Adam Söderberg i Borås, som vi har berättat tidigare om, har dyskalkyli och ska skriva högskoleprovet. Både Adam och hans mamma Hélen menar att han har behov av mer tid för att göra provet och familjen har nu anmält det här till Diskrimineringsombudsmannen, DO.

– Det är ett svårt högskoleprov och det är mycket som hänger på det. Nu har jag ganska bra betyg men kanske inte så bra att jag kommer in på det jag vill läsa, säger Adam.

När man anmäler sig till högskoleprovet kan man ansöka om förlängd provtid om man har en funktionsnedsättning. Trots att Adam är diagnostiserad med dyskalkyli får han ingen extra hjälp eftersom längre tid bara ges till de som har dyslexi eller en synskada.

– Det som är irriterande med dyskalkyli är att jag har lätt för de ganska komplexa ekvationerna men svårt för det lättare. Gångertabellen kan vara svår och även om jag kan, tar det väldigt lång tid.

Regeringsbeslut från 1994
Adams mamma jämför dyskalkyli med dyslexi och menar att den extra tid det tar för Adam att behöva räkna enkla uppgifter på fingrarna väger upp den extra tid det tar för någon med läs- och skrivsvårigheter att göra de delarna av provet.

Universitets- och högskolerådet, UHR, säger att det pågår en utredning om huruvida de med andra funktionsnedsättningar än synskada och dyslexi ska ha rätt till förlängd provtid. Något som inte diskuterats sedan beslutet togs 1994.