Kultur

Nytt förslag hotar kulturskolorna

1:36 min

Barn och ungas instrumentspelande under skoltid hotas nu av ett nytt förslag.

För första gången har det formulerats nationella mål för hur undervisningen i musik, dans och teater skall ske på kulturskolorna, rapporterar Kulturnytt i P1.

I dag får elever gå ifrån lektionen för att spela sina instrument när de går på låg- och mellanstadiet.

Men i framtiden kan det bli ändring på det. Förslaget säger att elevernas musikaliska undervisning ska ske utanför skoltid.

– Hur kommunen organiserar en kulturskola är en fråga för kommunen och ska inte ligga i något nationellt mål. Dessutom skulle man säga att barnen inte får gå ifrån vanlig skolundervisningen, då exkluderar man väldigt många elever, säger Lisbeth Hultberg, rektor på Kulturskolan i Jönköping.

Lisbeth Hultberg tror att en stor del av musikeleverna skulle sluta spela om förslaget skulle gå igenom.

Jag tror att kanske en tredjedel av våra musikelever på kulturskolan skulle inte kunna gå eftersom deras föräldrar vill att de spelar under skoltid. De har inte tid att skjutsa efter skoltid, framför allt om man bor på landet. Sen har vi de socialt utsatta områdena där det är svårt att få stödet.

Lisbeth Hultberg är långt ifrån ensam om att såga förslaget. Bara åtta av 140 remissinstanser stöder förslaget.