Angående kritiken mot vårt ordval

I en ledartext hos VLT har det framförts kritik mot en formulering i förra veckans Medierna. Det gäller ett reportage där vi granskade svenska biblioteks urvalspolicys för medieinköp. För att hjälpa lyssnaren att förstå sammanhanget av granskningen sade vi i en bisats att det förekommit ”hat och hot” i debatten om huruvida boken Massutmaning ska beställas eller inte av svenska bibliotek.

Vi står fast vid att den generella formuleringen är rimlig att använda i det här fallet. Flera redaktioner som rapporterat har sammanfattat reaktionerna som ”häftiga och hotfulla”, om ”mängder med hatmejl” och om ”personangrepp”. På Ekerö bedömdes situationen som så allvarlig att biblioteket, i förebyggande syfte, tvingades ta in väktare och att en bibliotekarie inte bedömdes kunna arbeta i det offentliga utrymmet.

Personal berättar om att de har fått sina hemadresser utlagda på nätet och samtidigt skickas kommenterar om ”ett nytt innehåll i ditt fortsatta liv”.

Även på internet ser vi hot om "besök" (se bild). Ett annat exempel: ”Det är dags för en utrensning bland landets bibliotekarier! Gärna "Stalinstyle”.”

För tydlighetens skull. Vi har, när det gäller boken Massutmaning, aldrig påstått att det förekommit olaga hot eller dödshot.

Vi står tryggt i att begreppet hot inte bara kan användas i juridisk mening, utan även i allmänt språkbruk för att till exempel sammanfatta en situation där personer i aggressiv och hotfull ton riktar personangrepp och uppmanar till utrensning.