Regeringen vill ge elever samma chans till kunskap

1:54 min

För att öka likvärdigheten i skolan krävs att de myndigheter som styr skolan flyttar ut i landet. I dag beslutar regeringen att tillsätta en utredning om hur skolmyndigheterna ska vara mer regionalt representerade.

– Nu gör vi en bred myndighetsöversyn för att vi ser att staten inte i tillräcklig mån kommer in och jobbar på de skolor som har de tuffaste utmaningarna. Statens relation till skolan ska ju inte stanna vid inspektion och kritik. Man måste som skola kunna få hjälp också av staten i utvecklingsarbetet för att kunna ge eleverna bättre kunskaper och skapa mer trygghet och arbetsro, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Redan nu finns olika möjligheter för skolor att få stöd direkt från staten, exempelvis Samverkan för bästa skola där Skolverket hjälper skolor som har låga kunskapsresultat. Men nu vill regeringen utöka det statliga ansvaret och vara närmare skolorna så att fler skolor kan få del av de stöd som finns, säger Gustav Fridolin.

– Ta kompetensförsörjningen där ser vi hur alla skolor i dag möter en stor lärarbrist. Ska vi lösa den måste stora och små kommuner kunna jobba tillsammans. Nu bygger vi en regional struktur då man faktiskt får möjlighet att mötas och göra det.

Innebär det här en ökad statlig styrning av skolan?

– Ja det innebär ett större gemensamt ansvar.

Det här med regional struktur är ingen nytt. Skolkommissionen, som ju snart kommer med sitt slutbetänkande, föreslog just det här i sin delrapport förra året. Och fram till kommunaliseringen av skolan 1991 fanns så kallade länsskolnämnder. Men beslutet som regeringen fattar i dag ska inte ses som ett steg tillbaka till när skolan var statligt styrd, anser Gustav Fridolin. Ansvaret för den ska vara fortsatt delat mellan stat och kommun menar han.

– Det vi tappade bort på 90-talet, det var det statliga ansvaret för likvärdigheten, att det faktiskt inte får vara så att var jag bor eller vilken skola jag går på avgör vilka kunskaper jag får med mig. Där behövs ett statligt ansvar och det här är en del av det, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.