20 jobb bort vid Pelles Pizza

Spira-koncernens pizzafabrik Pelles Pizza i Maglehem utanför Kristianstad läggs ner.
Produktionen ska omorganiseras och flyttas till andra orter. Vid fabriken i Maglehem arbetar ett 20-tal personer. Även Samfoodfabriken i Malmö och charkuterifabriken i Västerås läggs ner. Totalt rör det sig om cirka 650 jobb som försvinner, erfar TT. Spiras marknadsdirektör Thomas Sjögren säger att personalinformation pågår och att företaget senare i dag går ut med ett pressmeddelande. I en första kommentar kritiserar Svenska Livsmedelsarbetareförbundets ordförande Åke Södergren att den svenska bondekooperationen numera satsar på en allt hårdare centralisering av sin företagsverksamhet.