Socialtjänsten i Timrå tummar på sekretessen

Socialtjänsten i Timrå fick i fjol kritik av Datainspektionen för att de slarvade i behandlingen av känsliga personuppgifter. Nu ett år senare har de gjort flera ändringar i systemet men en del kvarstår.

Bland annat var det för många handläggare som hade tillgång till personlig information. Det är åtgärdat nu. Likaså är utbildning av och information till anställda förbättrad och kontroll av vem som söker olika uppgifter. Men fortfarande finns ingen skriven policy för registerutdrag och fortfarande kan handläggarna söka i registrera på adresser, en olaglig sökväg enligt personuppgiftslagen.