"Ortorexi kan få konsekvenser för ens sociala liv"

3:09 min

Julia Malmborg, doktorand, har publicerat en studie som belyser problematiken kring fixering vid hälsosam mat. Hon ser att många som studerar idrottsinriktade program har ortorexi.

– Ortorexi är när man har en överdriven fixering vid hälsosam mat. Det kan leda till att man delar upp mat i vad som man själv tycker är okej att äta och vad som inte är okej. Det kan få konsekvenser i ens sociala liv. Man kan ha svårt att umgås över mat för att man inte kan kontrollera vad man äter, säger Julia Malmborg, som är doktorand i hälsa och livsstil.

Men ortorexi är inte definierad som en ätstörning. Det handlar inte om att äta så lite mat som möjligt, utan så hälsosamt som möjligt. Och personer med ortorexi delar ofta upp mat i kategorier, förklarar Julia Malmborg.

– Enligt vad personen uppfattar som hälsosamt, då kanske man gör en väldigt strikt indelning: de här sakerna vill jag äta och detta utesluter jag av hälsoskäl. Inom ätstörningar fokuserar man ofta på mängden mat, men detta handlar om kvaliteten på mat. 

Julia Malmborg har nyligen publicerat en studie som belyser problematiken kring ortorexi och fixering vid hälsosam mat.

– Jag har delat ut frågeformulär till studenter som läser ett idrottsinriktat program och ekonomprogram. Sen jämförde jag de olika grupperna. 

Var tredje person på ett idrottsinriktat program hade överdriven fixering vid hälsosam mat, så kallad ortorexi och bland männen var andelen nästan 50 procent.

– Egentligen var jag inte förvånad. Jag hade en hypotes att det skulle vara en högre förekomst hos de som läser idrott och kost, säger Julia Malmborg.

I studien ingick även ett ekonomprogram, där resultatet visade att var sjätte student uppgav sig ha ortorexi.

– Där såg vi också att det fanns en förekomst av ortorexi. Det kan bero på att det är mycket prat om hälsa och vad man ska äta, både i medier och sociala medier, säger Julia Malmborg.