Forskare: Patienter med luftvägsinfektioner kan ha D-vitaminbrist

En rutinmässig kontroll av D-vitaminnivåerna hos patienter med återkommande luftvägsinfektioner skulle behövas. Det menar forskaren och läkaren Peter Bergman vid Karolinska universitetssjukhuset. Men vitaminen är omtvistad.

En varierad kost och lagom med sol räcker normalt sett för att vi ska få tillräckligt med D-vitamin.

Men det finns definierade riskgrupper som rekommenderas D-vitamintillskott, och dit borde patienter med återkommande luftvägsinfektioner höra. Det menar forskaren och läkaren Peter Bergman vid Karolinska universitetssjukhuset efter resultatet från en stor studie kring D-vitamin, där 11 000 personer ingick.

– D-vitamin har en skyddande effekt mot luftvägsinfektioner på det hela taget. Det kan spela roll att förklara återkommande luftvägsinfektioner och ett tillskott kan göra nytta i den gruppen men absolut ingen skada, säger Peter Bergman som även är medförfattare till studien. 

Peter Bergman menar att evidensen som finns nu räcker för att man snarast borde börja D-vitamintesta patienter med återkommande luftvägsinfektioner, för att kunna ge tillskott till dem med brist.

Men hur D-vitamin påverkar vår hälsa är mycket omtvistat. Många observationsstudier visar samband – men inte orsakssamband – mellan låga D-vitaminnivåer och så skilda sjukdomar som cancer och depression.

Forskarvärlden väntar på fyra stora randomiserade kontrollerade studier inom de närmaste åren.

Forskaren och nutritionsepidemiologen Susanne Rautiainen Lagerström på Karolinska institutet är en av dem som ännu inte övertygad av de studier som finns hittills.

– Vi behöver randomiserade kontrollerade studier, där man delar in grupper till att ta vitamin D-tillskott eller placebo, och så följer man upp det, säger Susanne Rautiainen Lagerström.

Betyder det att vi inom några år kan ha ett helt annan vetenskapligt underlag för att dra rätt slutsatser?

– Absolut, säger Susanne Rautiainen Lagerström.

Adrian R Martineau, A. R. et al (bl a Peter Bergman) (2017)
Vitamin D supplementation to prevent acute respiratory tract infections: systematic review and meta-analysis of individual participant data
doi: 10.1136/bmj.i6583>