Finnblicken

Systembolaget varnar Finland om slapp alkoholpolitik

0:45 min

Systembolaget har i ett skriftligt brev till Europeiska kommissionen uttryckt sin oro för Finlands förslag om en ny alkohollag. Enligt Systembolagets informatör Elina Yli-Torvi går Finlands linje emot det som den gemensamma nordiska alkoholpolitiken står för.

I ett tre sidor långt brev kommer Systembolaget med kritik mot det finska förslaget om en ny alkohollag.

Systembolagets styrelseordförande Kenneth Bengtsson och vd Magdalena Gerger varnar i brevet finska regeringen för de följder som lagändringen kan få.

Om den omdebatterade alkohollagen i Finland klubbas igenom kommer alkohol att bli mer tillgängligt eftersom också starkare öl kommer att kunna köpas i vanliga mataffärer.

Enligt Elina Yli-Torvi, informatör på Systembolaget, är den nordiska alkoholmodellen med en begränsad tillgänglighet av alkohol effektiv.

Forskning från bland annat WHO visar att den nordiska modellen med detaljhandelsmonopolet som finns i Sverige, Finland och Norge är ett effektivt sätt att minska alkoholens skadeverkningar.

Nordbornas berusningskultur

I Systembolagets brev betonas bland annat att tillgängligheten av alkohol är strikt reglerat i många nordiska länder på grund av nordbornas tradition av berusningskultur.

I kommentaren lyfts också fram att Finland redan i dagsläget har en högre totalkonsumtion av alkohol jämfört med andra nordiska länder.

Finland, Sverige, Norge, Island och Färöarna har ett system med detaljhandelsmonopol för alkoholdrycker.

Men att man i Danmark kan köpa en whiskey flaska i nästan vilken mataffär som helst är ändå ingenting som nämns i samband med den så kallade nordiska modellen i Systembolagets brev.

– I det här fallet så lutar vi oss tillbaka till den forskningen som finns, berättar Elina Yli-Torvi.

En ändring av alkohollagen är någonting som har förberetts i flera år i Finland. Nu är förslaget på remissrunda.

Innan ett land röstar igenom en lagändring får Europeiska kommissionen och andra medlemsländer chansen att diskutera om lagen är i enlighet med EU-rätten.