Lång väntan på svar om livmoderhalscancer

1:35 min

Väntan på provsvar efter cellprov kan vara tre månader lång, och Kerstin Hemström på Gyncancerföreningen i Västerås är kritisk.

Gyncancerföreningen Mariarosen och dess ordförande Kerstin Hemström beskriver den oro som många kvinnor vittnar om när de väntar på provsvar.

– Oron är enormt stark, har jag cancer eller inte.

Problemet är att det saknas anlaytiker, så kallade cytodiagnostiker, som kan tyda de tester som varje västmanländsk kvinna bör göra.

Problemet med lång väntan finns inte bara i Västmanland, det saknas cytodiagnostiker i hela landet.

Kerstin Hemström berättar vidare att hon vill att fler kvinnor ska göra testerna, men då ökar också väntetiderna ännu mer.

Hur farlig är väntan?

Mevlida Marinovic-Lelic är patolog och expert på dessa frågor, hon menar att tre månader är alldeles för lång väntan, men någon ökad medicinsk risk innebär det däremot inte att vänta.