Berättar om det okända ubåtskriget i Bottenviken

5:18 min

På berättarfestivalen i Skellefteå har vi träffat en av alla berättare, populärhistorikern Tommy Lundmark som har kartlagt Bottenvikens dramatiska 1900-tal, bland annat det okända kriget till sjöss längs Norrlandskusten för hundra år sedan, under första världskriget.

– Det är ju något med vrak som är väldigt fantasieggande. Det är väl en grov förenkling men det går väl tillbaka till barndomens äventyrsromaner, säger Tommy Lundmark.

För tio år sedan gav han ut en bok, På botten av viken, som handlar om fartygssänkningar och störtade flygplan i norra Sverige under orostiderna på 1900-talet, från första världskriget till kalla kriget. Han har dammsugit vad tidningarna skrev, kollat i statliga arkiv och nosat reda på berättelser från dem som var med.

Under första världskriget var Bottenviken ett område med strategisk betydelse. Tyska lastfartyg hämtade järnmalm från de svenska hamnarna i norr, och bara på andra sidan den smala Bottenviken – i Finland – fanns deras fiender ryssarna, eftersom Finland var ryskt storfurstendöme. Å andra sidan fanns även tyska ubåtar i farvattnen för att jaga brittiska fartyg. Sverige som var neutralt ville stå utanför kriget men ville ändå sälja sin järnmalm.

Längst upp i Bottenviken, låg det som var den enda öppningen i gränsen mot det ryska väldet, Haparanda. Där kunde man utväxla fångar och skadade åt båda hållen, men staden drog förstås också till sig spioner och lurendrejare.

Tommy Lundmark berättar om torpederingar av tyska handelsfartyg, eller fartyg som blev kapade och deras besättningar bortrövade. Till exempel torpederades sommaren 1916 den tyska atlantångaren Syria av en rysk ubåt utanför Bjuröklubb.

Besättningen tog sig i land och till närmsta staden Skellefteå, där många av stadsborna blev nyfikna för att inte säga entusiastiska, ungefär på det sätt som folk på annat håll i Europa uppfyllts av kriget:

– Man har ju sett de här dokumentärbilderna, den här krigsromantiken som gällde under de första världskrigsåren på kontinenten. Folk stod i kön för att ta värvning och hurrade och viftade med sina halmhattar. Det fanns en krigsromantik och det är intressant hur man kan skönja den även här i den norrländska pressen. Tidningarna här uppe kunde skriva om "sjömännen som det stora äventyret har fört till våran lilla stad" och så där, en uppenbar krigsromantik i rapporteringen. Det här är ju intressant om man sätter det i ett sammanhang för den försvinner till 1917, för 1917 är ett nödår.

– Jag försöker någonstans måla en större bild, verkligen sätta in det här i ett sammanhang. Det är inte bara att jag vill berätta en spännande historia, utan jag vill ju faktiskt att man ska kunna förstå lite av de politiska strömningarna och varför det kunde vara på det här sättet, säger Tommy Lundmark.