Insekter hotas när grustag försvinner

Sandiga platser som grustag eller områden med flygsand nära havet försvinner ur naturen. I takt med det förlorar många insekter och smådjur sin livsmiljö.

Just nu pågår ett projekt där Länsstyrelsen i Kalmar län kartlägger förekomsten av rödlistade arter som lever på just sådana här sandiga platser.

Genom att inventera marker, bland annat på Öland, ska Länsstyrelsen ta reda på hur många rödlistade insekter, smådjur och växter som finns på de sandiga platser som finns kvar. Länsstyrelsen ska också undersöka hur deras livsmiljö ska kunna förbättras.