Skåne

Inga pengar tillbaka för läkarbesök på nätet

2:01 min

Region Skåne får inte tillbaka några pengar från Region Jönköpings län för de digitala läkarbesök som runt 2 700 skåningar gjorde via vårdcentraler där förra året.

Regionen hade krävt tillbaka mellan en och två miljoner kronor.

– Det har vi gjort för vi vill ha till stånd en dialog om prissättningen kring de digitala vårdbesöken. Vi tycker inte att det går att jämföra ett digitalt vårdbesök med ett fysiskt läkarbesök, säger Lars-Åke Rudin, ekonomidirektör i Region Skåne.

De digitala vårdbolagen anser att de utför samma vård som en vanlig vårdcentral. Varför är det då inte rimligt att de får lika mycket betalt?

– Nej, för kostnaden är inte densamma på ett digitalt vårdbesök som ett fysiskt besök.

Region Skåne fick för förra året en faktura på runt 2,5 miljoner kronor från Region Jönköpings län. Det handlar om skåningar som träffat läkare på nätet genom ett par privata vårdcentraler, som har avtal med digitala vårdcentraler. Patienter har i dag rätt att söka vård var som helst, men Region Skåne protesterade mot att besöken var lika dyra som ett fysiskt läkarbesök och krävde pengar tillbaka.

– De har avvisat vår begäran med motiveringen att de har en prislista, och den vill de följa, säger Lars-Åke Rudin.

Inför i år har Region Jönköpings län beslutat att ett digitalt läkarbesök kostar ungefär hälften av ett fysiskt. Även det är ett pris som kan leda till stora kostnader, anser Region Skåne. Enligt Lars-Åke Rudin är det sannolikt att antalet skåningar som söker vård via nätet kommer att öka.

– Det är alldeles uppenbart att det finns ett intresse bland allmänheten för den här typen av tjänster, säger han.

Lars-Åke Rudins förhoppning nu är att landsting och regioner ska kunna enas om vad som är en rimlig ersättning för ett digitalt läkarbesök. Arbetet med att se över prissättningen sker i en arbetsgrupp på SKL, Sveriges kommuner och landsting.

– Vi räknar med att SKL ganska snart kommer med en rekommendation för vad ett sådant här läkarbesök ska kunna kosta, och sedan är det upp till de sex samverkansnämnderna i Sverige att använda sig av detta priset, säger Lars-Åke Rudin.

Menar du att det här inte behöver vara något problem, om man enas om ett pris som är betydligt lägre än vad ett fysiskt läkarbesök kostar?

– Nej, då ser jag det inte som ett problem.