Skummet i Hamre

Tre brunnar i Hamre fortfarande påverkade

Det finns fortfarande kvar höga halter av det hormonstörande ämnet PFSA i tre brunnar i Hamre. Det visar de prover som miljökontoret i Hudiksvall nu tagit på samtliga brunnar i Hamre.

Av de elva brunnar som provtogs på uppdrag av Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd hade sju mycket låga halter eller var inte påverkade alls, medan tre fortfarande är påverkade.

Brunnarna förorenades för två år sedan brandskum trängt ner i berggrunden efter en brand.