"Integrationen har inte blivit bättre"

3:47 min

Det är omoraliskt att uppmuntra invandring när man inte lyckas bättre med att erbjuda invandrarna jobb och bostad, skriver nationalekonomer i DN Debatt.

Nationalekonomerna Assar Lindbeck och Mats Persson skriver i söndagens DN Debatt att det är missvisande att hävda att integrationen i Sverige blivit bättre.

Endast ur ett kortare perspektiv – under de senaste årens högkonjunktur – har sysselsättningen ökat bland personer som invandrat till Sverige och skillnaden i sysselsättning mellan infödda svenskar och invandrare minskat, säger Mats Persson, professor i nationalekonomi, och en av artikelförfattarna.

– Så då ser det ut som att integrationen har blivit bättre. Men det är bara en tillfällig konjunkturförbättring som har skett. På lång sikt blir integrationen sämre och det ser väldigt dyster ut. Men när det är högkonjunktur får folk mer jobb, och invandrarna får jobb i högre grad än infödda svenskar just nu, för så gott som alla svenskar har jobb och när industrin då måste ha mer arbetskraft så anställs invandrare, säger Mats Persson till Ekot.

Ni tycker till och med att det är omoraliskt att uppmuntra invandring när man inte lyckas bättre med att erbjuda invandrarna jobb och bostad?

– Sverige är bland de allra sämsta länderna i världen på att integrera invandrare. Om man jämför med andra länder så har de allra flesta bättre integration av sina invandrare än vad vi har i Sverige. Och det omoraliska ligger i att vi slår oss för bröstet och säger att vi tar emot så många flyktingar, vi tar emot mest flyktingar av alla västländer i förhållande till vår folkmängd. Men sen kan vi inte ta hand om dem, sen är vi jättedåliga på att ordna jobb och bostad åt dem.

Hur ska integrationen förbättras?

– Det är är en jättefråga. Vi vill egentligen bara varna och säga att man ska inte låta sig ryckas med av det här kortsiktiga, utan man ska vara skeptisk för på lång sikt ser det dystert ut. Men avreglera arbetsmarknaden, gör det lättare för lågutbildade att få jobb. Avreglera bostadsmarknaden, så att om man kommer till Sverige som invandrare ska man inte vara hänvisad att bo inneboende hos någon släkting i något av våra invandrargetton som vi har runt om i Sverige, utan man ska kunna få en egen bostad på en fungerande bostadsmarknad.

I debattartikeln beskriver Assar Lindbeck och Mats Persson två tänkbara scenarion för integrationen i Sverige.

Det ena innefattar genomgripande strukturella reformer av arbets- och bostadsmarknaderna, i kombination med ett batteri av utbildningssatsningar och sysselsättningssubventioner. "För att denna politik ska lyckas fordras naturligtvis att åtgärderna kombineras med en restriktiv invandringspolitik under kommande decennier", skriver de i DN.

Det andra scenariot är att Sverige enbart begränsas till traditionella åtgärder, såsom utbildningssatsningar, sysselsättningssubventioner och samarbetsprogram mellan arbetsmarknadens parter.

"Men just sådana åtgärder har ju Sverige redan prövat i stor skala under många år utan större framgång när det gäller integrationen", skriver författarna.