Satsning på vård för män som misshandlar

Jämställdhetsminister Jens Orback säger det är viktigt att ta tillvara kunskaper från verksamheter som till exempel Frideborgs i Norrköping när man nu satsar på ett kunskapscentrum mot kvinnomisshandel.

Jens Orback vill satsa på vård för män som slår kvinnor genom att koppla en mansklinik till det nationella kunskapscentrum mot kvinnomisshandel som ska inrättas i Uppsala.

Lars Jonsson som arbetat med över våldsamma män i över 10 år i Norrköping inom satsningen Frideborg är nöjd med att det äntligen satsas statliga pengar på vården av män och hoppas

Frideborgs erfarenheter kommer att utnyttjas. Över 250 män har deltagit i Frideborgs verksamhet under dom gångna 11 åren.

Jens Orback lovar att resultaten av Frideborgs verksamhet ska påverka det nya kunskapscentrat. Det är just utvärdering av sådana erfarenheter som centrat ska ägna sig åt, säger han till radio Östergötland.