Nu mäts mikroplasterna i Vänern

Nu i april börjar arbetet med att mäta mikroplaster i Vänern, även de andra stora sjöarna i landet kommer att kontrolleras.

2015 gjordes mätningar i Vättern, där det uppmättes förhållandevis höga halter av mikroplaster, det har lett till att det blir mätningar i vår i både Vänern, Vättern, Hjälmaren och Mälaren.

Det som händer när mikroplasterna hamnar i vattnet är att musslor och fiskar misstar dessa för mat, och plasten som innehåller miljögifter, riskerar då att påverka hela ekosystemet inklusive vår hälsa, berättade Magnus Engwall, professor i ekotoxikologi vid Örebro universitet, för P4 Värmland i höstas.

Det är Örebro Universitet som kommer att genomföra projektet, där provtagningarna utförs genom att en bestämd mängd vatten pumpas genom filter som sedan analyseras.