Utsatta stadsdelar domineras av parallella rättsystem

2:46 min

En rättegång om en misshandel vid Göteborgs tingsrätt har satt ljuset på långt större problem med utbredd kriminalitet i nordöstra stadsdelarna av Göteborg. Det handlar om kriminellt belastade människor från samma släkt som dominerar området och skrämmer andra boende.

Det är ett exempel på de parallella rättssystem som beskrivs i polisens rapport om särskilt utsatta områden i landet.

– Jag har själv varit med och jobbat ute på gatan när de skrikit till mig att det är de som bestämmer i Angered och inte polisen. Det är ett modus man använder att man samlar ihop flera personer för att skrämma upp och behålla sitt våldskapital, berättar Ulf Merlander, polischef i Angered när han vittnar i rätten.

Ulf Merlander, polisområdeschef i Angered är kallad av åklagaren som expertvittne till Göteborgs tingsrätt. Rättegången handlar om grov misshandel och grovt övergrepp i rättssak, alltså att de misstänkta försökt förhindra brottsoffren att anmäla händelsen till polisen.

De anklagade är fyra män som tillhör samma släkt och åklagaren har i rättegången satt ljuset på ett mycket större problem i nordöstra Göteborg än den enskilda händelse som förhandlingen handlar om.

Ulf Merlander vittnar under ed och är mycket tydlig när han beskriver den stora släkt som dominerar området. Släkten består av cirka 120 personer varav ett 40-tal är män över 15 år. Av dem finns cirka med i 30 polisens register.

– De brott som familjen är kända för är mord, utpressning, grov kvinnofridskränkning, narkotikabrott med mera. Med tanke på familjens brottsliga historia har de stor negativ inverkan på lokalsamhället, förklarar Ulf Merlander under sitt vittnesmål.

Johan Wilck, distriktschef på allmännyttiga Bostadsbolaget står på torget i Hammarkullen. Bolaget äger de flesta hyresrätter i stadsdelen.

Totalt är det fem stadsdelar i nordöstra Göteborg som i en polisrapport pekats ut som särskilt utsatta områden med hög kriminalitet, låg tillit till rättsamhället hos de boende och egna parallella rättsystem.

Som ny förvaltare kämpar Johan Wilck med att få kontroll över bostadsbeståndet.

– Vi som har hand om områdena, vi är ibland bifigurer för det är andra som bestämmer här, säger han.

De anklagade nekar alla till brott och försvarsadvokaterna är starkt kritiska till polisens beskrivning.

– Om man säger att någon är dömd och att alla därmed är brottslingar, det kan man inte säga om en hel släkt. Det är fel man kan inte dra alla över en kam. Man måste bli upprörd, måste bli arg. Det är att chikanera en hel familj, säger Edip Samuelsson, försvarsadvokat.

Ulf Merlander ger å sin sida en bild i rätten av hur det pågår en kraftmätning mellan polisen och det kriminella nätverket. Och för att rättssamhället ska få tillbaka kontrollen krävs att alla samhällsfunktioner samarbetar menar de inblandade.

- Vi måste ta tillbaka initiativet i vissa bostadsområden och det ska man göra med stort hjärta och kall hjärna säger Johan Wilck på Bostadsbolaget.