Folkhälsoministern öppnar för läskskatt

11 min

Dyrare läsk kan vara ett effektivt vapen i kampen mot övervikt. Det menar förespråkare för en så kallad läskskatt. Efter lovande resultat från den amerikanska staden Berkeley diskuteras nu om skatten bör införas även i Sverige.

Regeringen väntar på en utredning där Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket har tittat på vad man kan göra åt den ökade övervikten. Resultaten i Berkeley talar för att en läskskatt skulle kunna vara effektiv – forskning har visat att konsumtionen av sötade drycker minskade med en femtedel sen skatten infördes. Nu kan Sverige komma att följa efter. 

 – Jag tycker absolut att man ska diskutera det. Vi får se vad myndigheterna kommer att presentera men jag tycker just att man ska se det som en pusselbit i en större helhet, säger folkhälsominister Gabriel Wikström (S).

Fördelarna med att minska sockerkonsumtionen är välbevisade. Forskarna har konstaterat – om man dricker läsk varje dag ökar risken för fetma och typ 2 diabetes. 

Punktskatten i Berkeley ligger på 16 procent, men andra amerikanska städer har valt högre nivåer. Boulder i Colorado till exempel har över 30 procent. 

– Läskskatt kan vara en väg att gå. Men man ska som sagt se det som en pusselbit. Inför man bara läskskatt och struntar i det andra så tror jag inte att vi når målet om att kunna få ner fetma och övervikt, säger Wikström.

Livsmedelsföretagen tycker dock, tvärtemot forskarna, att höjd skatt på läsk inte är rätt väg. Istället vill man se en förändring som drivs av vad konsumenterna vill ha och företagens möjligheter att producera nya produkter i form av exempelvis smaksatt vatten.

– När det gäller läsk och skatt på det så finns det inga långsiktiga studier som på något sätt visar att det har förbättrat folkhälsan brett, säger vi Marie Söderqvist, vd för branschorganisationen Livsmedelsföretagen

Studien i Berkeley var på två år och den visade att läskkonsumtionen och därigenom konsumtionen av socker har minskat som en konsekvens av läskskatten. Fler studier visar resultat i samma riktning. 

– Det finns nu tvåårsdata från exempelvis Mexico så det stämmer inte det Marie Söderqvist säger. Vi behöver förbättra evidensen men det dyker upp ganska mycket nu som visar att det här faktiskt har effekt på konsumtionen, säger och Erik Hemmingsson, docent i medicin vid Gymnasitik- och idrottshögskolan och initiativtagare till Fetmauppropet.

Flera länder testar nu olika former av sockerskatt – däribland Storbritannien, Portugal, Mexico och USA. Men livsmedelsföretagen menar att frågan om fetma och övervikt är mer komlicerad och kräver en mer komplex lösning än införandet av en punktskatt.

– Att bara införa en skatt på enskilda produkter kommer inte förbättra  folkhälsan alls i Sverige, säger Marie Söderqvist, vd för branschorganisationen Livsmedelsföretagen

Istället förordar hon en överenskommelse mellan branschen och staten om att frivilligt minska socker, fett och salt i maten.

– Livsmedelsindustrin tjänar väldigt mycket pengar på de här produkterna och det är väl kärnan i det här problemet. Det vi behöver är, helst självreglering, men det verkar inte hända. Då behöver vi politiker som tar lite initiativ och säger att nu tar vi fajten med matjättarna för det här är skadliga produkter ungefär som tobaken. Det är rimligt att de kostar för de kostar samhället väldigt mycket, säger Erik Hemmingsson.

Folkhälsominister Gabriel Wikström tycker jämförelsen med tobaksindustrin är svår att göra och förordar ett tydligare regelverk.

– Det är många som drar parallellen till tobaksskatter eller alkoholskatter men då ska vi komma ihåg att både när det gäller alkohol och tobak då har vi dels ett mycket större regelverk kring de här produkterna och vi har ett större paket för att kunna få ner konsumtionen. Det här saknar vi när det gäller socker och det saknar vi när det gäller andra livsmedel som inte är så bra för oss och det är det som jag vill ha på plats för att man på allvar ska kunna göra något åt det, säger Gabriel Wikström (S).