Kritik väntas mot lagförslag om nya verktyg för Finansinspektionen

2:29 min

Nästa år väntas Finansinspektionen till slut få nya verktyg för att bromsa hushållens skuldsättning. Men det lagförslag som nu är ute på remiss väntas få kritik från flera håll.

LO har redan svarat och organisationens ekonom Torbjörn Hållö uppmanar regeringen att välja en helt annan väg.

– Det är ett problem att bostadspriserna är så höga som de är, och det är ett problem att hushållen har den typ av skuldsättning som man har. Nu har man infört olika typer av regler som reglerar hur hushållen får låna pengar. Innan man går vidare med nya regler tycker vi att man ska se över incitamenten, inte minst skatterna och till exempel ränteavdragen, säger han.

Redan 2013 gav politikerna Finansinspektionen ansvaret för makrotillsyn, alltså att via olika ingrepp försöka förhindra framtida finanskriser.

Men alla turer kring amorteringskravet visade att det fanns stora juridiska frågetecken.

Tidigare i år enades därför de politiska partierna och ett lagförslag är nu ute på remiss.

I förslaget ingår ett nytt krav på att banker inte ska bidra till finansiella obalanser. Där radas också upp möjliga åtgärder som Finansinspektionen ska kunna föreslå, som att begränsa hushållens lån i förhållande till deras inkomst, men också om lånen ges till rörlig eller fast ränta.

Men förslaget väntas få liknande kritik som amorteringskravet fick. Både för otydliga formuleringar och för att påverka konkurrensen på bankmarknaden negativt.

LO-ekonomernas kritik rör hur nya åtgärder skulle slå. Torbjörn Hållö varnar för att hushåll med mindre resurser skulle drabbas hårdast.

– Det är fortsatt inriktningen att reglera möjligheten till lån i stället för att reglera incitamenten att låna. Det betyder att den som inte har med sig en slant, från föräldrar med pengar, måste låna mer och blir mer begränsad. Vi vill se stimulanser att bygga mer och en översyn av skatter.

Varför fattar inte den socialdemokratiska och miljöpartiska regeringen sådana beslut?

– Jag tror att det är lättare att införa regler som påverkar Lo-medlemmar än att ändra skatter som träffar en mer röststark medelklass.

Då aktar man sig för att göra det?

– Ja, min bild är att politiker generellt, oavsett parti, är lite rädd för en röststark medelklass.