Liberalerna kritiska mot skrivningar om vapenexport

2:36 min

I ett utkast till nya regler om vapenexporten som Miljöpartiet och Socialdemokraterna förhandlar om så ändras i det så kallade demokratikritieriet. Liberalernas försvarspolitiska talesperson Allan Widman är kritisk till den nya formuleringen och menar att den innebär en rejäl urvattning.

– Ja, det betyder att de skärpningar av svensk vapenexport som kommittén var överens om mer eller mindre utraderas. Då blir det inte någon som helst skärpning av möjligheterna att exportera vapen till diktaturer, säger Liberalernas försvarspolitiska talesperson Allan Widman.

Den svenska vapenexporten har alltid varit en känslig politisk fråga. I den utredning om vapenexporten som presenterades för två år sedan föreslog en majoritet av riksdagspartierna formuleringen att om det "förekommer allvarliga och omfattande kränkningar av mänskliga rättigheter eller grava brister i den demokratiska statusen utgör det hinder" för vapenexport.

I ett utkast till den lagrådsremiss som Miljöpartiet och Socialdemokraterna fortfarande förhandlar om i regeringskansliet och som kan ändras så ersättas formuleringen "utgör det hinder" för tillstånd med att tillstånd "bör inte" ges vid sådana problem.

Allan Widman som är jurist och satt i utredningen menar att "bör inte" innebär en mer flexibel formulering som gör det lättare att fortsätta exportera till diktaturer jämfört med utredningens förslag och andra personer som är kritiska till vapenexport som Ekot talat med gör samma tolkning.

– Ja, det är en helt avgörande skillnad. I lagtextsammanhang är "bör" en öppning. Om man använder det "föreligger hinder" - då är det stopp, säger Allan Widman.

Nya versioner av lagrådsremissen skrivs nu i regeringskansliet och enligt en uppgift till Ekot så är det inte osannolikt att formuleringen ändras innan lagrådsremissen blir offentlig, men om det blir så återstår att se.

I remissvaren efterlyste försvarsindustrin en formulering som inte innebär något absolut stopp för export. Enligt Allan Widman går formuleringen i den preliminära lagrådsremissen precis i den riktningen.

– Ja, det gör den ju tveklöst. Det är ingen nyhet att just industrin vill ha flexibilitet och det har vi sett prov på genom åren vid många tillfällen då Sverige har exporterat till länder som vi inte borde exportera till.

Ekot har tidigare rapporterat att socialdemokraternas ledning i handlingar till partiets kongress snävat in förslaget till att bara gälla vapen för strid, exempelvis maskingevär eller stridsflygplan, och inte exempelvis övervakningssystem, något som sedan beskrevs som ett misstag. I lagrådsremissen sägs också krigsmateriel i allmänhet utan att begreppet snävas in.

Enligt den preliminära versionen så var det också meningen att remissen skulle vara färdig den 6 april, alltså innan socialdemokraternas partikongress i helgen. Men förslaget kommer inte vara färdigt då enligt Ekots källor.