Pengar till etanolforskning

Etanolforskningen i Örnsköldsvik får nära 250.000 kronor i stöd. Forskningsprojektet ryms inom energimyndighetens Etanolprogram, som stöder utveckling av teknik för att framställa etanol från råvaror som innehåller cellulosa. Etanolen ska sedan kunna användas som drivmedel.