Danmark kan stoppa Nord stream 2

1:30 min

Planen är att den ryska gasledningen Nord stream 2 ska gå genom danskt vatten, vilket ger Danmark möjlighet att helt stoppa projektet. Idag lämnade företaget bakom gasledningen in sin formella ansökan till danska myndigheter.

Den ryska gasledningen Nord Stream 2 vållar enligt många bedömare huvudvärk i Köpenhamn. "Hur man än agerar kommer man få ovänner", lyder en vanlig analys.

Nord Stream 2 är tänkt att transportera gas på Östersjöns botten från Ryssland till Tyskland. I Tyskland är man positiv till gasledningen, men i östra Europa - där den ryska gasen idag passerar på väg mot västra Europa - ser man planerna som ett säkerhetspolitiskt hot.

Om mer gas kan ta andra vägar ökar Rysslands möjligheter att använda strypt engergitillförsel som politiskt vapen mot till exempel Ukraina.

Företaget bakom Nord Stream 2 kontrolleras av ryska energibolaget Gazprom, som i sin tur kontrolleras av ryska staten. Företaget måste ha tillåtelse av alla länder i vars ekonomiska zon ledningen är tänkt att passera - bland annat Sverige - men det är bara i Danmark Nord Stream 2 ska passera innanför territorialvattengränsen på 12 sjömil, vilket ger Danmark större möjligheter att helt avvisa projektet.

Det handlar om 14 mil gasledning öster om Bornholm, och idag kom den formella ansökan om en miljöprövning in till danska Energistyrelsen.

För att minska det politiska trycket på Danmark har danska regeringen bett EU-kommissionen förhandla med Ryssland. Komissionen lovade i förra veckan att inleda förhandlingar, men konstaterade samtidigt att EU inte har rättslig grund att förbjuda projektet. Och frågan är nu om EU:s medlemsländer ens kan hitta en gemensam politisk linje.