Libyen ska stoppa migranter efter ny överenskommelse

1:49 min

Italien har träffat en överenskommelse med flera stamledare i södra Libyen för att stoppa migrantströmmarna, skriver flera italienska tidningar.

Ledare för tuareger i sydvästra Libyen mot Algeriet, för nomadiserande toubou i sydöstra mot Tchad och Sudan och för flera andra folkgrupper, sammantaget ett sextiotal afrikanska ledare, har gått med på att samarbeta kring att stärka Libyens långa södra gräns och stoppa migranter som antas vilja vidare mot Europa.

Italiens regering har efter förhandlingar med dem i Rom under tre dygn nått en överenskommelse, skriver flera italienska tidningar.

Bland annat ska libysk gränspolis kunna verka längs gränsen, som i dag kontrolleras snarare av just tuareger och olika lokala folkgrupper, vilka sinsemellan konkurrerar om kontrollen av smuggelvägarna för alltifrån människor till vapen och droger.

Merparten afrikanska flyktingar och migranter som kommer till Europa i dag kommer via Libyen och EU har det senaste halvåret gjort stora ansträngningar för att försöka täppa till inströmningen till Europa.

Italiens inrikesminister menar att en stängd gräns i södra Libyen också är ett sätt att stärka EU:s gränskontroll.

Italien enades också i början av februari med Libyens FN-stödda regering i Tripoli om att ge pengar till att bland annat utbilda den libyska kustbevakningen och ge den bättre utrustning.

Exakt hur effektiva de många olika överenskommelser kommer att bli i praktiken är oklart. Libyen är ett farligt, laglöst land med omfattande korruption och är en svag och osäker förhandlingspart.

Inte heller de olika folkgrupperna i södern är stabila partners, men EU satsar stort på att träffa avtal med olika afrikanska länder och bistå med pengar för både utveckling, militär och kontroll i hopp om att stoppa migrationen.