Finland blir "hotcenter" för EU och Nato

1:43 min

Det är nu klart att Finland blir säte för EU:s och Natos nya gemensamma forskningscenter kring hybridhot.
Ett flertal länder, däribland Sverige, kommer att bidra med experter till det nya centret som väntas börja sin verksamhet redan i höst.

Med hybridhot avses kombinationen av traditionella militära hot och civila säkerhetshot som exempelvis cyberattacker och spridandet av desinformation.

Det nya forskningscentret har varit på gång sedan förra året och är en viktig symbol för EU:s och Natos önskan om att öka sitt samarbete i praktiken. Det ska förläggas till Helsingfors och en arbetsgrupp som leds av den finska skyddspolisen har nu börjat planera för hur det ska fungera.

Just nu ingår elva länder, bland dem Sverige, USA, alla de största EU-länderna och de baltiska länderna. De ska hålla ett första gemensamt möte i nästa vecka, uppger arbetsgruppens ledare, skyddspolisens Matti Saarelainen, för tidningen Helsingin Sanomat.

Finland har under den senaste tiden fått internationell uppmärksamhet för sin expertis när det gäller att försvara sig mot hybridhot, inte minst från grannen Ryssland.

Det har då handlat om allt från att att avvärja nätattacker riktade mot myndigheter och samhällsinstitutioner till att identifiera och bemöta desinformationskampanjer om påstådd kriminalitet eller påstådda missförhållanden eller motsättningar i Finland.

För dessa ändamål samverkar finska myndigheter och ministerier på ett sätt som fler länder börjat ta efter. Matti Saarelainen från skyddspolisen säger till Helsingin Sanomat att forskningscentret i framtiden även kan komma att bidra till exempel till Natos militärövningar med särskilda hybridhots-scenarier.

Det så kallade "hybrid-centret" har fått en årsbudget på cirka 2 miljoner euro och ska inleda sin verksamhet i september 2017.