Ygeman om judiska föreningen: Helt oacceptabelt

1:46 min

Inrikesminister Anders Ygeman (S) kommenterar nu gårdagens besked från judiska föreningen i Umeå att man säger upp sin lokal och lägger ner sin verksamhet. Detta efter hot och en upplevd otrygghet.

– Det är naturligtvis helt oacceptabelt att någon människa utsätts för hot på grund av sin religion. Och därför måste vi se till att föreningen har det stöd de behöver och att den och andra församlingar i Sverige får det stöd de behöver för att ha ett effektivt säkerhetsarbete, säger Anders Ygeman (S).

Det var efter att en styrelsemedlem i judiska föreningen i Umeå fått sin bil vandaliserad förra veckan som beslutet att säga upp lokalen och lägga ner verksamheten togs. Enligt polisen i Umeå kan skadegörelsen ha koppling till bilägarens engagemang i judiska föreningen.

Vid två tillfällen tidigare i år har klistermärken signerade nordfront.se satts upp vid föreningens lokal i Umeå. Den första gången var i januari, i anslutning till förintelsens minnedag. Enligt polisen i Umeå, som anmälde båda händelserna till Justitiekanslern, följer man utvecklingen noga.

– Jag kan säga att vi har god koll, men exakt vad vi gör, det kan jag inte gå in på. Men vi vidtar hela tiden de åtgärder som vi anser vara relevanta, säger Malin Axroth är presstalesperon på polisen i Umeå.

Kommunledningen i Umeå ska nu ha ett möte med företrädare för judiska föreningen för att se om man till exempel kan hitta en ny lokal. Men om inget ändras står beslutet att lägga ner fast, det säger Carinne Sjöberg som är ordförande för judiska föreningen i Umeå.

– Vi är tvungna att lägga ner. Vi kan inte ha en verksamhet där medlemmar påpekar att det finns en oro kring deras barn och deras liv och hur de känner sig. Då måste vi respektera det. Så är det bara, säger Carinne Sjöberg.