Skåne

Regionen överväger egna nätläkare

3:16 min

Region Skåne funderar just nu på om man ska starta en egen digital vårdcentral, samtidigt som man erkänner att det saknas kunskap om hur bra det är för patienterna.

När alltfler skåningar söker läkarvård på nätet via vårdcentraler i Region Jönköpings län, hamnar kostnaden på Region Skåne. Därför funderar regionen på hur man ska möta utvecklingen.

– Vi tittar just nu på och utreder den frågan och hur det i så fall skulle kunna gå till. Det skulle kunna vara att vi utvecklar förmågan själva att erbjuda detta, men man kan också tänka att man handlar upp en tjänst. Mycket av utvecklingen sker också i en nationell kontext i samarbete med andra landsting i Sverige, men vi har inte beslutat hur vi går vidare, säger Jonas Gallon, e-hälsosamordnare på Region Skåne.

Sedan i somras har krassliga skåningar kunnat logga in på vårdcentraler på nätet och få hjälp med till exempel hosta, urinvägsbesvär eller stress. Det är i dag fritt att söka vård var som helst i landet, och möjligheten att träffa läkare på nätet öppnade sig i och med att två vårdcentraler i Jönköping och Tranås började samarbeta med digitala vårdcentraler.

Intresset ökar. Under halva förra året använde 2700 skåningar tjänsten, och bara i januari var siffran uppe i 1200. Räkningen för besöken skickas till Region Skåne, och enligt Jonas Gallon är de digitala läkarbesöken här för att stanna.

– Det här är i sin linda, och vi kommer naturligtvis att ta olika steg för att se att detta utvecklas, men att det kommer att vara en del av vårdkedjorna mot skånska patienter ser jag som alldeles naturligt, säger han.

Men vad kan det finnas för risker?

– Det jag ser som en liten risk är bristen på kontinuitet, att man kanske inte går till sin egen läkare. Sedan har ju hälso- och sjukvården på goda grunder en tradition av att införa den vård som man forskat på och som man vet ger effekt. Det här är ett område som inte är så beforskat, och det måste vi göra. Till exempel förs det en dialog om överförskrivning av antibiotika, och i stället för en polariserad debatt vore det bra att ta reda på fakta.

Det debatten kring vårdcentralsbesöken på nätet också mycket kommit att handla om är resurserna. I och med att vården på nätet är lättillgänglig, skulle effekten kunna bli att en större del av de gemensamma resurserna går till en lättare typ av vård istället för till svårare sjuka, anser kritikerna. De digitala vårdcentralerna å sin sida menar att deras tjänst i stället frigör resurser på de vanliga vårdcentralerna för till exempel multisjuka.

Jonas Gallon håller med om att det är en komplex fråga, när det handlar om hur resurserna bäst ska användas.

– Vi har ju en solidaritetsprincip som innebär att de som mest behöver vården ska få den. Samtidigt har vi en efterfrågan från patienter, och där vill vi också vara tillmötesgående - att patienten upplever att vården är tillgänglig på rätt ställe och utifrån rätt behov. Där är en balansgång att gå, där resurserna som inte är oändliga fördelas efter behov och på rätt personer, samtidigt som vi tar vara på de förbättringar som finns i digitalisering, säger han.