Könsuppdelad friskolebuss

0:25 min

Pojkar framtill i skolbussen, flickor baktill. Elever mellan sex och tio på en muslimsk friskola i Vällingby i Stockholm delas upp efter kön när de åker skolbuss, rapporterar TV4:s Kalla fakta.

– Den här bussen är en segregationsbuss, säger Devin Rexvid, forskare i socialt arbete vid Umeå universitet, till Kalla fakta och kallar företeelsen "könsapartheid".

Rektorn vill inte kommentera uppgifterna, enligt Kalla fakta.

Skolan har tidigare kritiserats av bland andra utbildningsminister Gustav Fridolin för könsuppdelade idrottslektioner.

– Jag tycker att det är avskyvärt. Det hör inte hemma i Sverige. Här åker vi buss tillsammans oavsett om man är tjej eller kille, kvinna eller man, säger statsminister Stefan Löfven (S).

– Det här tyder på att vi har mer att ta tag i när det gäller segregation.

Löfven uppger att han inte förstår vuxna som vill dela upp flickor och pojkar.

– Det förlorar barnen på, det förlorar samhället på. I Sverige är det jämställdhet som gäller. Punkt slut.

En majoritet, 80 procent, av personalen som arbetar på Al Azhar-skolan i Vällingby är icke-muslimer. Det säger biträdande rektor Roger Lindquist till TT.

– Det är viktigt att poängtera, att personalen inte drivs av religionen utan brinner för att jobba med kultur- och integrationsfrågor. Viktigt är också att skolan inte vilar på en muslimsk värdegrund utan en demokratisk, säger han.

Roger Lindquist är också den som kommer att hålla i den presskonferens som skolan kommer att hålla i eftermiddag med anledning av bussincidenten, inte skolans rektor Hussein Ibrahim.

– Det är också en poäng, att jag som icke-muslim håller i detta.

Varför är det viktigt?

– Av samma anledning. För att visa att personalen brinner för att jobba med kultur- och integrationsfrågor, inte religionen, säger han.

Skolinspektionen kommer de närmaste veckorna att göra en sedan tidigare planerad tillsyn av Al-Azharskolan i Vällingby.

– Vi kommer att åka dit inom kort och det här med demokratiska värderingar och demokratiska värderingar är något som vi alltid tittar på vid en tillsyn. Det finns en tydlig reglering av värdegrunden i skollag och läroplaner och det är något som alla ska följa. Det handlar om allas lika värde och att skolan ska motverka traditionella könsmönster. De här nya uppgifterna kommer vi naturligtvis att ta med oss när vi granskar skolan, säger Tommy Lagergren, avdelningschef på Skolinspektionens Stockholmsavdelning.

Skolinspektionen godkände förra året skolans idrottsundervisning där flickor och pojkar inte blandades på lektionerna.

– Det beslutet gällde bara där och då och Skolinspektionen har inte generellt sagt ja till könsuppdelad skolundervisning. Vår bedömning då var att skolan hade ett värdegrundsarbete och ett arbete för att motverka traditionella könsroller och det finns inget uttryckt förbud i regelverket. Men den frågan måste vi också titta på igen.

Är det möjligt att skolan tolkat ert godkännande som ett klartecken för annan könsuppdelning?

– Vi har varit väldigt tydliga med att det enda som gör en uppdelad idrottsundervisning möjlig är att skolan som helhet har ett gemensamt värdegrundsarbete och omfamnar de demokratiska värderingar som kommer till uttryck i skollagstiftningen, säger Tommy Lagergren.