Gifttunnorna i Sundsvallsbukten fortsätter att oroa

0:44 min

Akzo Nobel Sverige har just nu en öppen diskussion med Länsstyrelsen om de tusentals gifttunnor som ligger i Sundsvallsbukten.

Situationen för de cirka 23 000 gifttunnorna som finns dumpade i Sundsvallsbukten sedan decennier fortsätter att oroa. Det finns kvicksilver i en del av tunnorna som har börjat vittra sönder.

Länsstyrelsen Västernorrland har slutit avtal med Akzo Nobel Bygglim AB för att upprätta en undersökningsplan. Planen ska vara underlag för Länsstyrelsen inför beslut om genomförande av undersökningar av området med tunnorna på botten av Sundsvallsbukten. 

Oklart när tunnorna kan tas upp

Trots avtalet är det fortfarande oklart när, eller ens om, tunnorna ska tas upp. Det kommer förmodligen att klarna under 2017 då samtliga tre undersökningar ska vara genomförda. Då återstår också den heta frågan vem eller vilka som ska finansiera saneringen.

VD för Akzo Nobel Sverige är Lars Andersson och han är angelägen om att kemiföretagets miljöprofil. Hur rimmar det med gamla miljösynder?

– Vi är med i en öppen diskussion om det. Det som hände då för länge sedan med tunnorna var inte bra, men man visste inte bättre. Jag tror att tunnorna släpptes i havet med myndigheternas goda minne. De kan till och med ha dumpats i havet på myndigheternas anvisningar, säger Lars Andersson.

Den första delrapporten, som blev klar i mars, är en sammanställning av redan kända fakta kring åren 1961-1964 för att ge en sammanfattande bild över Sundsvallsbukten och kunskapsläget i dag. Länsstyrelsen läser nu igenom den första delrapporten.

Rester från tillverkning av vinylklorid

Länsstyrelsen Västernorrland skriver själva att det var mellan åren 1952-1964 som det sänktes uppskattningsvis 23 000 tunnor med bland annat kvicksilverhaltigt avfall i Sundsvallsbukten. Avfallet bestod av rester från tillverkning av vinylklorid, vilket används som råvara vid tillverkning av PVC.

Vinylklorid tillverkades i Stockvik mellan åren 1945-1968 av Stockholm Superfosfat Fabriks AB, som senare kom att heta Fortum Ljunga Kraft AB. PVC-tillverkningen fortsatte efter det att vinylkloridtillverkningen upphört i Stockvik. Akzo Nobel Bygglim AB övertog PVC-tillverkningen 1985.