Allt färre elever får gå på skolbio

2:35 min

Skolbiobesöken har minskat drastiskt i Västra Götalands-regionen. De senaste tio åren har skolbiobesöken minskat med drygt hälften, från 111 000 besök till 50 000.

Det är statistik som regionen har tagit fram själva som visar på minskningen för skolbion. 

– Jag tycker att det är katastrof, säger Kultur i Västs filmkonsulent Pia-Marie Wehrling. Samtidigt som man har satsat på biograferna så har man demonterat skolbioverksamheten i många kommuner.

Det är kommunerna själva som till största delen finansierar skolbioverksamheten, vilket också gör att det ser väldigt olika ut i olika kommuner.

I Västra Götaland var det 2016 bara 24 av 49 kommuner som erbjöd skolbio, något som går att jämföra med för tio år sedan då alla utom fem hade någon form av skolbioverksamhet.

Filmkonsulent Pia-Marie Wehrling säger att minskningen beror på många olika aspekter, men att det lätt hamnar på individnivå.

– En del i det hela är att det kanske inte finns en ansvarig person på kommunen som upplever att skolbion är deras uppdrag. Tidigare var det kanske en person som gjorde skolbion lite på sidan av, och den personen finns helt enkelt inte kvar där längre.

Det är svårt att få en överblick över skolbiobesöken på ett nationellt plan, för sedan ett par år tillbaka sammanställer inte Svenska filminstitutet någon statistik. Men den senaste statistiken de har visar även den på en svikande trend, såväl för antal biobesök som för antalet kommuner som har skolbio. Att SFI inte längre sammanställer statistik gör att regionerna själva kan välja om de vill föra någon, något som alltså görs i Västa Götaland men inte alls i exempelvis Region Skåne när det gäller deras 33 kommuner.

Med skolbio menar Pia-Marie Wehrling att man som klass går iväg till en biograf och ser film, ofta följt av samtal eller annat arbete i klassen. Och behovet av det här ser hon ökar i takt med att vi allt mer omges av rörlig bild.

– Vi lever i en visuell kultur, säger hon. Det är viktigt att inte bara se film omedvetet som man kanske gör hemma. Skolbio innebär att man också får prata om det man ser.