Vill ha Försäkringskassan ensamt ansvarig för assistansen

1:31 min

Socialtjänstchefer driver frågan om att låta Försäkringskassan sköta den personliga assistansen. Det för att göra besluten mer likriktade.

Enligt Hallands representant i det nationella nätverket för socialtjänstchefer i Sveriges kommuner och landsting, SKL, skulle en och samma huvudman i samtliga ärenden som rör den personliga assistansen leda till mer jämlikhet i besluten och i sin tur ökad trygghet för människor i behov av ersättningen.

I dagsläget är det både kommunerna och Försäkringskassan som bedömer och fattar beslut när det handlar om vem som har rätt till personlig assistans och hur mycket.

Det finns oklarheter i lagstiftningen, och det är inte bra för den enskilde för det är den som blir lidande när myndigheterna inte samverkar,

Rätten till ersättning för personlig assistans styrs av lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS, och handlar kortfattat om att funktionsnedsatta ska få stöd och hjälp att leva sitt liv på det sätt man själv vill och med goda levnadsvillkor.

En viktig ersättning, säger Håkan Strömberg.

– Ja, personlig assistans enligt LSS är inte bara viktig utan kan vara livsavgörande för den enskilda. Sen har vi också anhörigperspektivet, alltså familjen runt omkring och annat som blir hårt belastade.

Men, det är idag två olika myndigheter som bedömer vem som har rätt till personlig assistans och hur mycket. Varje enskild kommun har ansvar för sina kommuninvånare när det handlar om mindre behov - upp till 20 timmar och Försäkringskassan för de större behoven - över tjugo timmar. Det här har leder till orättvisa bedömningar, anser Håkan Strömberg, socialchef i Varbergs kommun.

– Som kommunal representant så ser jag att det är Försäkringskassan som har kompetens och kunskap om de större behoven och då vore det också mer rimligt att de skulle ta ett helhetsansvar, så att det skulle bli en mer likriktad bedömning utifrån en myndighet då, säger han.