Hårdare krav på fysisk aktivitet i skolor

2:32 min

Det kan bli hårdare krav på svenska skolor att se till att barn rör på sig mer. Det säger Mikael Ejerblom enhetschef på Skolverket efter att rapporter visat att svenska skolbarn rör sig mindre än barn i andra nordiska länder vilket kan ha skadliga effekter på hälsan. Men utbildningsministern säger nej till fler idrottstimmar.

En ny rapport från nordiska ministerrådet visar att två tredjedelar av de svenska skolbarnen rör sig mindre än en timme om dagen. Det är under Världshälsoorganisationens (WHO) rekommendationer.

Barn i de andra nordiska länderna rör sig mer. Att röra sig för lite, kan leda till sämre prestation i skolämnena och ökar på sikt risken för dödliga sjukdomar.

Men det är stor skillnad mellan olika grupper av barn, säger Cecilia Magnusson verksamhetschef på centrum för epidemiologi och samhällsmedicin som i morse tog upp frågan på DN debatt.

– Barn som kommer från hem där det finns en hälsomedvetenhet och hög utbildningsnivå rör sig barnen mycket mer än i andra hem.

Så det är en klassfråga?

– Det är en klassfråga.

Därför är skolans roll extra viktig säger Cecilia Magnusson.

– Ansvaret bör ligga på skolan i den här frågan för det är skolan som har möjlighet, skolan har verktygen och skolan samlar alla barn. 

Så skolan kan utjämna de här klasskillnaderna?

– Ja absolut.

Utbildningsminister Gustav Fridolin vill inte se någon utökning av antalet timmar av ämnet idrott och hälsa i den svenska skolan.

– Jag är inte i grunden emot fler timmar i idrott och hälsa, men det är inte det som forskarna efterlyser idag. Utan man efterlyser att barnen rör sig lite varje dag, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att skärpa läroplanen så att alla skolor har den typen av aktiviteter. Samtidigt finns det en majoritet i riksdagen för att utöka antalet timmar i ämnet idrott och hälsa.

– Jag är fullt beredd att lyssna till riksdagen. Men jag lyssnar också till forksningen, och det forskningen säger är att det viktigaste är att barn rör sig varje dag. Inte bara de dagar som man har ämnet idrott och hälsa, säger Gustav Fridolin.

Men forskaren Cecilia Magnusson vill se en utökning av idrottsämnet. Därutöver lyfter hon fram en rad åtgärder. Hon vill bland annat se till att barn är ute på rasterna, att man inför skärmförbud och rörelsepauser på lektionerna. Och det ska vara ett krav till skolorna, inte en rekommendation säger hon. Minst en timme rörelse om dagen.

Finns det anledning att skärpa kraven på skolorna så man hjälper barn röra sig mer?

– Vi har tittat på hur kommunerna arbetar med det här på rörelse och hälsa och det finns många goda exempel men också exempel på kommuner där man inte tagit den här frågan på allvar. Så det kan behövas regeländringar, säger Mikael Ejerblom, enhetschef på Skolverket. 

För det skiljer så mycket mellan olika skolor?

– Ja det finns inte en likvärdighet i den här frågan.

– Det här är en lågt hängande frukt som skolan kan arbeta med utan att det kostar så mycket pengar där det finns flera hälsovinster att göra för både individ och samhälle, säger Cecilia Magnusson.