Så bröt sig Storbritannien loss från kontinenten – under istiden

1:48 min

Forskare har undersökt hur det gick till när dagens Storbritannien blev en ö-värld under olika istider.

Att Storbritannien rent geografiskt är skilt från fastlands-Europa är kanske något vi tar för självklart. Men en gång i tiden satt England ihop med resten av kontinenten via en landbrygga där engelska kanalen går idag.

Nu har forskare undersökt hur det gick till när dagens Storbritannien blev en ö-värld under olika istider. 

– Det artikeln beskriver är intressant, för enligt en gammal teori som man nu tycker att man har kunnat bekräfta, kan man se att det från början har varit som en stor sjö som har legat fördämd mellan de stora istäckena i nordvästra Europa, och över till England och sedan ner till den här bergskammen som har legat mellan England och Europa, säger Magnus Hellqvist som är lektor på institutionen för geovetenskaper vid Uppsala universitet.

Han förklarar det som att vatten från sjön har svämmat söderut.

– Det har varit som stora vattenfall som strömmat över den här kammen. Man har också hittat sänkor fyllda med sediment som man tror är erosionsrester från de här vattenfallen som har funnits på flera ställen längs den här bergskammen.

Det är svårt att föreställa sig vilka enorma vattenfall det måste ha varit. Men en europeisk forskargrupp har gjort nya mätningar av landskapet på havets botten, och då sett sett spåren som tolkas som erosion.

Forskarna menar också att den här avskiljningsprocessen har skett i två större steg. Det första skedde i samband med en istid för ungefär 450 000 år sedan,  och det andra för uppskattningsvis 160 000 år sedan.

– Den här frågan är väldigt intressant ur många aspekter. Till exempel om man ser till de djur och växter som har tagit sig över dit, och även människor, säger Magnus Hellqvist.

Referens: Sanjeev Gupta et al. Two-stage opening of the Dover Strait and the origin of island Britain. Nature Communications 4 april 2017. DOI: 10.1038/ncomms15101