Campingfejden i Sörfjärden avgörs i högsta instans

1:32 min

Överklagandet av detaljplanen har avvisats i två tidigare instanser. Nu avgör Miljööverdomstolen i Svea Hovrätt om sommargästerna har sakrätt.

Sedan 2012 har Nordanstig kommun planerat för att bygga camping och småhusfastigheter på den tidigare outnyttjade tomten Gnarps-Berge 12:45 vid Varpsand utanför Gnarp. 

Tanken är att ett 60-tal småhus och en festplats ska byggas intill Varpsands badplats. Det är campingen som i huvudsak ska hyra ut en stor del av husen och övriga tomter kommer enskilda fastighetsägare kunna köpa. 

Men innan bygglov kan utfärdas måste detaljplanen presenteras för Nordanstigs kommunfullmäktige och vinna laga kraft. Något som inte kan göras innan de överklaganden som lämnats in har utretts.

De överklagande pekar bland annat på att kommunen i samband med planeringen av bygget inte gjort någon miljökonsekvensbeskrivning som beskriver hur byggnationen kan komma att förändra miljön i Sörfjärden.

En miljökonsekvensbeskrivning ska upprättas om planerna bedöms ha en betydande miljöpåverkan. Något som kommunens stadsarkitekt Ola Tollin menar att de inte behöver göra i den här situationen. 

– Nej, vi ser det inte som en betydande miljöpåverkan. Det här är ett skogsområde och det exploateras väldigt många sådana runt omkring i Sverige och i länet. Och för att det ska vara en betydande miljöpåverkan så ska det vara en verksamhet i området som har till exempel farliga utsläpp, det kan vara en industriverksamhet eller liknande, säger Ola Tollin.

Vad som är en betydande miljöpåverkan är en definitionsfråga som kommunerna själva beslutar om. I miljöbalken står det att kommunen själv får besluta i det utifrån sin egen miljöbedömning.

De överklagande som bestrider bygget vid Varpsand har tidigare fått avslag av både Länsstyrelsen och Mark- och miljödomstolen med motiveringen att de inte har sakrätt i frågan och bor utanför det planerade området. 

Ola Tollin menar att det inte är ovanligt att den här typen av ärenden drar ut på tiden och att sånt här kan straffa kommuner med ett rykte om att vara svåra för företag att etablera sig i.

– Det som är olyckligt när det drar ut på tiden är ju att det skapar stora merkostnader för en exploatör som ligger i startgroparna att bygga ut området. Och att det blir långa överklagninsprocesser kan ju få andra exploatörer att tänka efter både en och två gånger innan dom etablerar sig, säger Ola Tollin, stadsarkitekt vid Nordanstigs kommun.

Nu väntas bara utlåtandet från Miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt innan detaljplanen kan vinna laga kraft i Nordanstigs kommunfullmäktige.

Om Hovrätten väljer att göra som Länsstyrelsen och Mark- och miljödomstolen så kan byggandet av campingen komma igång redan till sommaren.

– Ja det är tänkbart. Normalt sätt tar det runt en månad för detaljplaner att vinna laga kraft och sedan ska man ansöka om bygglov för de saker man vill få genomförda, så ja det skulle kunna ske, säger stadsarkitekt Ola Tollin.