Minskat förtroende för public service

2:44 min

Allmänhetens förtroende för Sveriges Radio och Sveriges Television sjunker, visar en ny undersökning.

Sedan 1997 har Medieakademin publicerat sin årliga Förtroendebarometer. Där uppger 1 200 personer hur mycket de litar på företag, medier, samhällsinstitutioner, politiska partier och vissa andra organisationer.

Systembolaget toppar årets Förtroendebarometer, medan Sveriges Radio har fallit från delad förstaplats till nummer tre på listan.

Förra året var det 70 procent som uppgav att de hade mycket eller ganska stort förtroende för Sveriges Radio. I årets undersökning har det sjunkit till 64 procent.

– 64 procent är fortfarande en väldigt, väldigt hög siffra, säger Sveriges Radios vd, Cilla Benkö, till Ekot.

– Även om några har lägre förtroende för oss idag än de hade tidigare är vi fortfarande det medieföretag i Sverige som har absolut högst förtroende, tillägger Benkö.

Andelen som i hög grad litar på Sveriges Television har, på ett år, minskat från 66 till 60 procent.

"Vi tar det på allvar", säger SVT:s vd Hanna Stjärne i ett skriftligt uttalande till Ekot.

Toivo Sjörén på Sifo ansvarar för undersökningen och säger att det finns en politisk dimension av det minskade förtroendet för public service-media.

– Det är framför allt alliansväljare, där moderater är ett stort inslag, som tappar mycket av förtroendet.

– Sd-väljare hade redan ett lågt förtroende. Deras låga förtroende minskar inte ytterligare, så tappet politiskt härrör väldigt mycket från alliansväljare, säger Sjörén.

– Vi ser även andra grupper, exempelvis yngre, som också tappar förtroende (för public service).

MedieAkademin visar på sjunkande förtroende för samhällsinstitutioner som polisen, sjukvården och Svenska Kyrkan.

När det gäller politiska partier har förtroendet för Moderaterna rasat från 34 till 22 procent, medan Centerpartiet har ökat i nästan lika stor grad. För övriga partier är förändringen det senaste året ganska liten.

I Sverige anses vi, generellt sett, i hög grad lita på varandra. För första gången har MedieAkademin nu försökt mäta i vilken mån vårt förtroende för andra människor påverkas av om de bor i storstaden eller på landet.

– Storstadsborna litar lika mycket både på de som bor på landet och i staden, säger Toivo Sjörén.

– Men de som bor på landet litar väldigt mycket mindre på de som bor i storstaden än de som själva bor på landet. Det är kanske den stora, dramatiska skillnaden.

Den här studien ger inga entydiga svar på vad förtroendeklyftan mellan stad och land beror på. Inte heller har MedieAkademin undersökt om vi litar mer på folk från vissa landsändar eller regioner.

MedieAkademins förtroendebarometer är sammanställd av Göteborgs universitet och Sifo.