Integritetspolicy för Melodikrysset i P4

På Sveriges Radio är vi transparenta med vilken typ av data vi lagrar i våra appar, hur det görs och vad den används till. All vår datahantering sker på ett sätt som inte skadar vår publiks förtroende.

I vår app Melodikrysset i P4 har du som användare möjlighet att vara med och tävla genom att ange dina kontaktuppgifter och skicka in ett färdiglöst kryss. När du en gång fyllt i tävlingsformuläret kommer appen ihåg dina angivna kontaktuppgifter. Detta för att du inte ska behöva fylla i samma information vid varje önskat tävlingstillfälle.

Kontaktuppgifterna hanteras eller lagras inte på något annat vis av Sveriges Radio eller i något annat syfte. Om du önskar kan du som användare när som helst själv manuellt radera denna informationen i appen genom att sudda ut ifyllda fält.

Vi använder även statistikverktyget Google Analytics i appen Melodikrysset i syfte att ta fram statistik i aggregerad form om användare och trafik. Sådan statistik innehåller aldrig någon form av personlig information, utan är till för att upptäcka generella mönster i användningen av vår app.

Du kan läsa mer om Sveriges Radios hanterande av personuppgifter här.