Mer stress när äldres trygghetslarm strular

2:26 min

Systemet med trygghetslarm för Ronnebys äldre är undermåligt. Larmen som sattes in i november förra året har många problem som påverkar både personal och äldre.

Det är på särskilda boenden i Ronneby kommun som personal och äldre dras med svåra problem med trygghetslarmen.

– Vi är inte helt nöjda med hur det nuvarande systemet fungerar. Så länge det inte fungerar helt tillfredsställande så har vi personal som ser till de boende, säger Anna Ekberg, kommunikationschef. 

Larmar ofta och alla
I november anlitades en ny operatör för att installera trygghetslarmen. Antingen sitter de på väggen hos boende eller runt armen. 

Det blir en arbetsbelastning för vår personal och en viss oro – inte en bra situation just nu

Men sedan dess har personalen fått uppleva allehanda problem. Larm som kommer till samtliga i personalen, ibland går larmen till fel person.

Och somliga gånger har larmen inte slutat väsnas förrän personal tagit sig till den boende. 

För personalen har detta inneburit en ökad arbetsbörda men framförallt ett stressmoment som tagits upp på flera möten sedan i vintras. 

– För de äldre är detta en störning. Istället för ett fungerande larm så får personal besöka dem oftare. Det blir en arbetsbelastning för vår personal och en viss oro, säger Anna Ekberg.

Hon fortsätter:

– Det är inte en bra arbetsmiljö att inte ha ett system som fungerar, vi är medvetna om att det inte är en bra situation just nu.

"Illa när vi får en dålig produkt"
Systemet bygger på att larmet sänder en radiosignal som så småningom landar i en server. Därefter sänds signalen vidare till personalens telefoner via wifi. Det är i denna process som något går fel.

Det är naturligtvis riktigt illa när vi får en dålig produkt

Äldrenämndens ordförande i Ronneby ser mycket allvarligt på systemets bristande tillförlitlighet. 

– Det är naturligtvis riktigt illa när vi får en dålig produkt. Vi kan bara konstatera att läget är riktigt illa, säger Sune Håkansson i Ronnebypartiet.

Kontraktet står fast
Men att det ska bli tal om att bryta kontraktet i nuläget är inte aktuellt.

– För tillfället kan vi inte göra någonting, man kan inte bara säga till leverantören att plocka ner det. Vi hoppas leverantören kan göra något.

Även kommunens tjänstemän inom äldreomsorgen säger att de kommer fortsätta arbeta mot en lösning. 

– Det är klart att det inte är någon bra arbetsmiljö och alla vill kunna göra ett bra jobb. Vi försöker bemöta det på bästa sätt och föra fram det till det ansvariga företaget och jobbar för att lösa situationen, säger Anna Ekberg.