Atlanten flyttar sig norrut – smälter havsis i Arktis

1:19 min

Vattnet i Norra ishavet blir mer och mer likt vattnet i Atlanten, visar en ny studie publicerad i Science. Det här en viktig upptäckt som kan förklara minskningen av havsis i Arktis.

Varma vattenströmmar som flödar in från Atlanten är ett känt fenomen i havens cirkulationssystem.

Men med hjälp av instrument som mätt bland annat temperatur och salthalt i Norra ishavet under flera års tid, har amerikanska och ryska forskare upptäckt hur färskvattenlagret närmast isen, som hjälper till att behålla kylan, försvagats.

– Den här ytdelen har tunnats ut och atlantvatten har kunnat pressa på och komma in upp, säger Martin Jakobsson, professor i marin geologi och geofysik vid Stockholms universitet.

Det här har man sett särskilt i den delen av Arktis som ligger öster om Svalbard, i den Eurasiska bassängen av havet.

– Forskarna har ju kopplat den här införseln av atlantvatten till minskningen av havsisen just i de här områdena därför att man för upp värme. Det är en av de stora nyheterna i det här, fortsätter Martin Jakobsson. 

Forskare har tidigare pratat om tillförseln av atlantvatten som en bidragande orsak till att havsisen minskar. Men att den här så kallade "atlantifieringen" har nått så långt är ny viktig kunskap, enligt Martin Jakobsson.

– Man kopplar den här atlantifieringen till den pågående förändringen av klimatet. Det här är en av många viktiga studier i det pussel som vi måste lägga för att kunna förutse hur klimatet ska utveckla sig, säger han.

Referens: I.V Polyakov et al. Greater role for Atlantic inflows on sea-ice loss in the Eurasian Basin of the Arctic Ocean, Science 7 April 2017. DOI:10.1126/science.aai8204.