Skolfrukost i Katrineholm

Eleverna i Katrineholms kommun kan få möjlighet att äta frukost i skolan i framtiden .
Utbildningsnämnden i Katrineholm är positiv till miljöpartiets förslag att servera frukost i skolan, förutsatt att kommunstyrelsen ger pengar till ändamålet. Nämnden föreslår att det ska kosta mellan 6 och tio kronor för eleverna att äta frukost.