Lördag 15 april 2017

Fågelsånglektion #4: Sånglärka, trädlärka och trädpiplärka

3:53 min

Sånglärkan låter lycklig, trädlärkan lulligt melankolisk och trädpiplärkan smattrar som ett leksakskrig. Och alla sjunger de medan de flyger.

Sångflykt är ett begrepp som används om fågelsång som framförs från luften, medan fågeln flyger på ett ofta lite lustigt och arttypiskt sätt. Både sången och flykten ingår så att säga i föreställningen.

Sånglärka, trädlärka och trädpiplärka är tre vårfåglar som mycket väl kan sjunga sittande, sånglärkan från marken eller en staketstolpe, trädlärkan och trädpiplärkan från ett träd. Men ofta och gärna sångflyger de, vilket gör dem relativt lätta att skilja från andra fåglar. Särskilt om man också lär sig känna igen deras sång.


Fågelsångpedagog: Mats Ottosson