Nudging: Forskare ser brister med knuffen mot rätt val

1:29 min

Staten borde använda beteendeforskning för att vägleda oss att fatta de rätta valen. Det menar en utredare från Finansdepartementet. Men är det ett psykologiskt verktyg som fungerar?

Det kallas för beteendeinsatser, men är mer känt som "nudging", som kan beskrivas som ett sätt att påverka våra beslut ofta utan att vi märker det, exempelvis att fler köper godis om det är placerat vid kassan. Men är det ett psykologiskt verktyg som fungerar?

– Det finns väl olika brister, exempelvis hur effektivt är det? Det har oftast testats i labb, så det svårt att veta hur det fungerar i praktiken, säger Kalle Grill, filosof vid Umeå universitet.

Enligt Kalle Grill finns åtskilliga verkliga exempel på hur nudging kan användas för att påverka våra beslut.

I Storbritannien har man från 2010 jobbat med nudging. Bland annat har avhoppen från komvux minskat genom stöttande och uppmuntrande sms till studenterna under perioden då flest hoppar av.

Nudging får delvis kritik kring hur effektivt det är, men den vanligaste kritiken är att det ses som manipulativt.

Men Mikael Elinder som forskar inom beteendeekonomi säger att nudging i många fall är nödvändigt att använda. Varje gång vi konstruerar ett beslut, till exempel hur ett formulär ska se ut, väljer vi alltid att framhäva och utelämna viss information.

Nudging är kunskapen om hur situationen kommer påverka människors beslut, menar Mikael Elinder.

– Tycker man då att vi inte ska använda nudging så är det samma sak som att säga att vi inte ska använda den här kunskapen. Då är frågan, ska svenska myndigheter använda sig av ny kunskap? Det är inget fult verktyg att använda, säger Mikael Elinder.

Mer om nudging i Vetandets värld idag: Forskningen som ska valla oss mot rätt val