Inga svenska traditioner på Unescos listor över immateriellt kulturarv

2:07 min

Rädslan för värdehierarkier gör att regeringen inte vill nominera svenska förslag över immateriella kulturarv till Unescos internationella listor.

Fika, nyckelharpa och luciatåg. Det är några av svenskarnas förslag på vilka traditioner som borde tryggas för eftervärlden.

Enligt Unescos konvention kan immateriella kulturarv vara såväl uttryck, traditioner som kunskaper, men även de instrument, föremål och platser som är kopplade till dessa. Typiskt är också att ett samhälle eller en grupp ser uttrycket som en del av sitt kulturella arv.

Sedan ett par år tillbaka samlar Institutet för språk och folkminnen in sådana förslag till en nationell förteckning.

Den svenska regeringen har däremot valt att inte nominera vidare förslagen till Unescos internationella listor. Orsaken är att man vill undvika värdehierarkier.

Många gånger problematiskt att hävda att ett visst kulturarv eller en viss tradition skulle vara viktigare eller ha större betydelse än en annan.

Per Ohlsson Fridh är statssekreterare på kulturdepartementet.

– Det är ganska många gånger problematiskt att hävda att ett visst kulturarv eller en viss tradition skulle vara viktigare eller ha större betydelse än en annan. Det tycker vi, i nuläget, att det inte finns anledning att göra, att inordna dem i en sådan typ av värdehierarki, säger Ohlsson Fridh.

Men Hadrian Prett, vd på Eric Sahlström-institutet som är nationellt centrum för folkmusik och dans, tror att en sådan nominering skulle kunna skydda olika kulturella uttryck från att missbrukas som symboler.

Som exempel ger han nyckelharpan och dess koppling till svensk kultur, som stundvis utnyttjas och omtolkas av högerextrema krafter.

– Jag kan tycka att som världsläget är just nu är det viktigt att den typen av frågor lyfts upp och att man får en sund inställning till just kulturarv och nyckelharpor. De är väldigt belastade symboler av krafter som vill andra saker än goda mänskliga värden, säger Prett.

Viktigt att man får en sund inställning till just kulturarv.

Historiskt sett är det främst utvecklingsländerna som har drivit frågan om att uppvärdera immateriella kulturarv, men i år nominerar för första gången också ett nordiskt land ett förslag till de internationella listorna.

Det är Norge som nominerar folkmusik och dans från området Setesdal.

Det är frivilligt för länderna att nominera till de internationella listorna, men Hadrian Prett tycker att också den svenska regeringen borde ta ett steg framåt i frågan.

– Det står liksom och stampar lite grand. När det ändå finns en lista och vi är med i det här borde man köra fullt ut tycker jag. Jag tror nog snarare att det hjälper till att lyfta andra saker som behöver lyftas, än att det skulle trycka ner andra saker om man lyfter upp en sak.