JO-kritik mot fd överförmyndare

Justitieombudsmannen JO riktar mycket skarp kritik mot förre överförmyndaren Åke Svensson. JO anser att Åke Svensson inte följt gällande lagstiftning när det gäller registrering av de handlingar som kommit in till överförmyndaren.
JO avskriver nu ärendet. De brister som påtalats har rättats till men ärendet avslutas med att JO, Jan Pennlöv, riktar mycket allvarlig kritik mot hur förre överförmyndaren skött sitt uppdrag.