Båtbottenfärger mäts i Limhamn

1:11 min

I Limhamn undersöks idag bottenskrovet på småbåtar för att se om de har kvar rester av gammal giftig bottenfärg, så kallad TBT-färg.

Syftet är att uppmärksamma småbåtsägare på vad som finns i bottenfärg - och vilka alternativ som finns till färgen.

- Idag handlar det om att mäta på båtarna för de som är intresserade, så att vi kan se vad de här båtarna innehåller, säger Birgitta Gisby, miljöstrateg på miljöförvaltningen i Malmö.

Och vad är det ni mäter?

- Metaller, som då är giftiga för den marina miljön.

Som kan finnas i gammal båtbottenfärg på båtarna?

- Ja och även i ny båtbottenfärg, men vi vill framför allt också se hur mycket rester det är av den gamla färgen, som är ännu skadligare för miljön, säger hon.

- Det kommer att finnas alternativ här i Limhamns småbåtshamn också för båtägarna, vilket innebär att om man inte målar sin båt, kan man använda en båtborsttvätt i stället.

Resultatet av dagens mätningar i småbåtshamnen presenteras vid ett seminiarium i hamnen i morgon kväll, där bland annat också Naturskyddsföreningen och forskningsprojektet Change från Chalmers medverkar. Då diskuteras även alternativ till båtbottenfärg. Ett alternativ är att mekaniskt tvätta bottenskroven och till sommaren ska en båtborsttvätt finnas på plats i småbåtshamnen i Limhamn. Malmö stad bygger båtborsttvätten i samarbete med Limhamns småbåtshamn, med hjälp av LOVA-medel från Hav- och vattenmyndigheten.

- Så det kommer att finnas alternativ här i Limhamns småbåtshamn också för båtägarna, vilket innebär att om man inte målar sin båt, kan man använda en båtborsttvätt i stället. Det är prioriterat att minska på kemikalierna, så att de inte hamnar i havet bland det marina livet, säger Birgitta Gisby.